21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tômtex

      Tômtex là một loại da sinh học có tính chất như da thật và do Uyên Trần, nhà thiết kế vật liệu dệt phát triển. Loại da được làm hoàn toàn từ phế phẩm và có khả năng tái chế hoặc phân huỷ sinh học sau khi hết "tuổi thọ". Loại da này được tạo ra như thế nào?