ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tp hcm hỗ trợ tiền thuê phòng trọ

      Tình hình dịch bệnh tại TP HCM vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng và phức tạp, nhiều người rơi vào hoàn cảnh mất việc làm, mất thu nhập, mưu sinh vất vả. Thấu hiểu hoàn cảnh này, TP HCM sẽ hỗ trợ tiền thuê phòng cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn.