21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tp hcm tiêm vắc xin ngừa covid-19

      TP HCM quán triệt tinh thần phải tổ chức khoa học, tiêm nhanh cho người dân; tập trung tiêm cho nhóm nguy cơ cao, lớn tuổi, bệnh nền... Bên cạnh đó, TP HCM có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi nếu có nguồn vắc xin cho phép.