Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tphcm đổi giấy đi đường mới từ 25/8

      Kể từ 0h ngày 25/8, tất cả những người thuộc diện ưu tiên được ra đường trong thời gian TP.HCM siết giãn cách xã hội sẽ không sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ được cấp ngày 22/8 mà sử dụng mẫu mới do Công an TP.HCM cấp, phạm vi hiệu lực của giấy đi đường cũ và mới cũng có sự khác nhau. Phạm vi hiệu lực của giấy đi đường mới như thế nào?