Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trái đất tối đi

      Trong ba năm gần đây, ánh sáng Trái Đất đã suy giảm mạnh so với 20 năm trước. Có một sự thật không thể chối cãi là Trái Đất đang tối đi nhanh chóng. Điều này tác động tới tương lai của khí hậu như thế nào?