Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trầm cảm

      Đại dịch Covid-19 cùng nhiều xáo trộn về công việc, học tập, gián đoạn sản xuất, hạn chế giao tiếp bởi giãn cách hay cách ly khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, điều này là nguyên nhân khiến tỉ lệ trầm cảm tăng cao.