Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trạm quản lý bảo vệ rừng tóc tiên

      2 km lối đi đã được tráng bê tông xuyên qua rừng dẫn đến một cơ sở tôn giáo. Vậy tôi muốn hỏi, việc làm đường bê tông xuyên rừng nhất định không thể tiến hành một chốc lát, tại sao 2km đường rừng được tráng bê tông mà Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên không phát hiện ra, để đến khi người dân phản ánh mới nhận định là sai phạm và sẽ kiểm tra hiện trạng?