Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trang trại lợn bốc mùi

      Trước khi trang trại lợn của bà Nguyễn Thị Nhung đi vào hoạt động đã có hệ thống xử lý chất thải, bể lắng, bể biogas, và được sự đồng ý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hệ thống xử lý chất thải đã vận hành như thế nào khiến bốc mùi nồng nặc như vậy?