Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trang trại lợn ô nhiễm môi trường

      Vậy, với việc tự ý chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn thương phẩm trái phép và gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH Khánh Giang sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Ai sẽ chịu trách nhiệm giám sát về việc cải tạo môi trường của công ty này và công bố kết quả cải tạo cho bà con yên tâm lao động sản xuất?