ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trêu hổ

      Một người đàn ông trong quá trình tham quan đã cố tình vi phạm quy định và nhảy vào chuồng hổ, tìm cách tiếp cận đàn hổ trắng, thậm chí có hành vi trêu chọc chúng và giả tiếng hổ gầm...