Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: triển khai dự án chống ngập

   Kênh dẫn nước La Khê là một trong những hạng mục quan trọng của dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, được đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, khởi công năm 2015, dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn thi công ngổn ngang do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
   Bao gồm một loạt các nền tảng được kết nối với nhau, “thành phố nổi” có thể chứa 10.000 người, cung cấp cho các khu vực ven biển một giải pháp hiệu quả đối với mối đe dọa do mực nước biển dâng cao.
   Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Dự thảo kế hoạch 2021 đề ra chỉ tiêu trong năm nay sẽ triển khai, hoàn thành 10 dự án giảm điểm ngập do mưa và 10 dự án giảm ngập do triều cường.