Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trung quốc cấm xây nhà chọc trời

      Nhằm hạn chế các địa phương bỏ tiền vào các dự án xa hoa nhưng thiếu tính thực tiễn, Trung Quốc đã ra lệnh hạn chế các thành phố nhỏ xây các tòa nhà siêu cao chọc trời.