Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trung quốc đóng cửa thuỷ điện nhỏ

      Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục xây dựng các dự án thủy điện quy mô lớn, tuy nhiên, Chính phủ cho biết họ muốn dừng việc phát triển các thủy điện quy mô nhỏ hơn. Một chiến dịch cấp quốc gia đã được phát động nhằm loại bỏ và nâng cấp 40.000 đập thủy điện nhỏ.