ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trung quốc ngăn chặn bùng phát dịch bệnh

      Vào ngày 30/10 vừa qua, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc là Chung Nam Sơn đã cho biết Trung Quốc sẽ có thể ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới nhất này trong vòng 1 tháng.