ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ts võ trí thành

      Chiều ngày 20/9, tại "Diễn đàn: Đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam", các chuyên gia cùng khách mời đã bàn các vấn đề quan trọng về đảm bảo an ninh năng lượng.