Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tử vong do thời tiết

      Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Monash (Australia) và Trường Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) ước tính, cứ 100.000 người thì có 74 người chết vì nhiệt độ quá lạnh hoặc nóng bất thường.