Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

   Thanh Hóa luôn tôn trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng không có chuyện đánh đổi môi trường lấy đầu tư, kinh tế.
   Theo Điều 154, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường.