Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ubnd nghệ an

      UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận thêm 124 sản phẩm của 98 chủ thể đạt sao OCOP cấp tỉnh đợt 2 của năm 2022. Trong đó, 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 121 sản phẩm đạt 3 sao.