Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: unesco vinh danh nghệ thuật xòe thái

      Nghệ thuật Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.