21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ứng phó sự cố tràn dầu

      Tham gia buổi diễn tập sự cố tràn dầu có hơn 150 người đến từ các lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng, nhằm tăng khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả nếu có sự cố xảy ra.