Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vắc xin astra zeneca

      Câu hỏi: Tôi sắp được tiêm vắc-xin AstraZeneca. Tôi muốn hỏi rằng sau khi tiêm vắc-xin của AstraZeneca tôi có thể gặp các phản ứng phụ như thế nào?