21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vắc-xin moderna phòng covid-19

      Câu hỏi: Tôi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna, đã đến lịch tiêm mũi 2 mà được thông báo thiếu vắc-xin, vậy tôi có thể ‘tiêm trộn’ vắc-xin loại khác ở mũi 2 được không?