Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vạn phát hưng bị đình chỉ

      Mới đây, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng bị kiểm toán lưu ý về quyết định xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản trong 12 tháng. Vì sao lại dẫn đến quyết định xử phạt này?