Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vây cá mập

      Người ta giết cá mập hàng loạt như một cuộc tàn sát chỉ để lấy vây của chúng, và khiến con vật đau đớn cho đến chết. Cá mập không vây - một cái chết hoàn toàn bất lực, chỉ để phục vụ thói xa xỉ của một tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Tôi sẽ không bao giờ ăn súp vi cá mập, còn bạn thì sao?