ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vảy tê tê

      984 kg vảy tê tê cây bụng trắng đựng trong 50 bao tải dứa là tang vật đã được bắt giữ để điều tra và tiêu hủy. Cho hỏi, gần 1 tấn vảy tê tê thì tức là bao nhiêu con đã bị giết? Và đây chỉ là 1 chuyến vảy tê tê đã bị bắt giữ. Vậy sự thật thì đã bao nhiêu con tê tê bị buôn lậu và giết hại chỉ vì người ta tin vào...công dụng từ vảy tê tê?