Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: viện nghiên cứu bất động sản việt nam

      Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES) cho hay, có thể tình trạng sở hữu chéo sẽ khiến dòng chảy tín dụng (huy động ngắn hạn) bị hướng vào những doanh nghiệp rủi ro, không có năng lực trả nợ.