Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: việt nam hành động chống biến đổi khí hậu

   Theo đánh giá của Chương trình GEMMES Việt Nam đưa ra trong báo cáo “Biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Tác động và thích ứng", biến đổi khí hậu sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam trong những thập kỷ tới và cần được nghiên cứu cẩn trọng hơn.
   Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Vì vậy, nhiều tỉnh, thành đã có những hành động thiết thực, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.