21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vinaconex 9

      Còn một vấn đề gây "sốc" đó là có đến hơn 2ha đất của dự án này, trong đó có 3.197m2 xây dựng Chung cư CTB chưa được cơ quan chức năng giao đất tại thực địa. Đây là một điều khó chấp nhận và tôi cần lời giải thích!