21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: virus từ băng vĩnh cửu

      Ẩn sâu bên trong lớp băng vĩnh cửu Bắc Băng Dương có những gì? Có đơn giản chỉ là hàng tỉ tấn metan và carbon hữu cơ bị mắc kẹt? Hay còn điều gì khác? Nghiên cứu cho thấy người ta tìm thấy cả virus gây bệnh bên trong lớp băng vĩnh cửu đang tan ra...