21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xả rác ra biển saudi arabia

      Đây là một trong những điều khoản mới ở mức cao nhất nhằm bảo vệ môi trường biển Saudi Arabia. Bất kì ai xả rác ra biển này cũng có thể đối mặt với mức phạt "khủng khiếp" lên đến 5,3 triệu USD, tức là gần 121 tỉ đồng Việt Nam.