Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xác ướp trung quốc

      Những xác ướp này được tìm thấy tại một khu vực gọi là "nghĩa địa thuyền" ở lưu vực Tarim ở Tân Cương, Trung Quốc. Dù đã 4.000 năm tuổi nhưng cơ thể và quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Điều gì đã giúp bảo quản những xác ướp này hoàn hảo đến vậy?