Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xây dựng luật thủ đô

      Ngày 27/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đáng chú ý lần này, dự thảo tiếp tục kế thừa một số quy định của Luật Thủ đô 2012 và bổ sung nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường.