Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xe buýt hà nội hoạt động trở lại

      Mặc dù vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ thành phố cho phép các bến xe mở cửa trở lại, các doanh nghiệp vận tải đã trong tâm thế sẵn sàng lăn bánh trong trạng thái bình thường mới với đầy đủ các biện pháp phòng dịch.