Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xếp hạng tín nhiệm

   Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã được Fitch Ratings - tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới tiếp tục xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB”, với triển vọng tích cực, ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
   Nhà đầu tư được Hãng tín nhiệm lưu ý hãy đánh giá thật kỹ một nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với khối lượng lớn nếu được phân phối thứ cấp.