21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xóa email rác

      Theo nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp (ADEME) thì mỗi email người dùng gửi đi sẽ tạo ra 19 gam khí CO2 gây tác động xấu đến môi trường.