ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xu hướng phát triển

   Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những sáng kiến và tăng trưởng xanh.
   Tháng 9/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2022 và 2023 của hơn 90% nền kinh tế phát triển, 80% nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi.
   Trước bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của xã hội đối với các vấn đề về môi trường đã tạo ra áp lực và động lực cho doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường.
   Tăng trưởng xanh thực sự đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới, đặc biệt đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong đó, Việt Nam cũng không ngoại lệ.
   Đại dịch Covid-19 đã “càn quét” nhiều lĩnh vực kinh tế trên toàn thế giới, nhưng dường như lại là cơ hội cho các trang web điện tử. Các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi số để giữ chân khách hàng. Ngành BĐS cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu đó.