Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xử lý chất thải nguy hại

   Thời gian qua, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long rất quan tâm việc xử lý chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như bao gói, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng.
   Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó tái chế thì phải có trách nhiệm đóng góp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động thu gom, xử lý chất thải.
   UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép.