Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xử lý nước thải cụm công nghiệp

   Nước thải từ các cụm công nghiệp là trở ngại lớn vì trạm xử lý vừa thiếu, vừa chưa vận hành chính thức. Nếu không được quan tâm đầu tư đồng bộ, đây sẽ là thách thức với môi trường đất, nước.
   Tỉnh Đồng Nai hiện có 4 cụm công nghiệp hoàn thành đầu tư trạm xử lý nước thải nhưng còn vận hành thử nghiệm. Các cụm còn lại chưa hoặc đang trong giai đoạn đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc cơ sở sản xuất phải tự xử lý hoặc thải ra môi trường.