Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xuất khẩu tăng

      Các ngành hàng đứng đầu kim ngạch của TP.HCM là máy vi tính, dệt may. Thị trường Trung Quốc vẫn là nơi các doanh nghiệp TP.HCM xuất khẩu nhiều nhất.