Diệu Huyền ·
2 năm trước
 3202

Tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về môi trường

Trong dự thảo, các hành vi vi phạm môi trường càng lớn mức phạt càng cao.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Nghị định này gồm 4 chương, 76 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

lấy mẫu nước thải kiểm tra

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước thải để kiểm tra (Ảnh: Báo TN&MT)

Theo đó, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này, bao gồm: Các hành vi vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường; các hành vi gây ô nhiễm môi trường; các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải; các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản; các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bao gồm: bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ di sản thiên nhiên, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone; Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện quan trắc môi trường; thu thập, quản lý, khai khác, sử dụng dữ liệu, thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Nghị định được xây dựng dựa trên các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật; đồng thời cập nhật các quy định mới của Luật BVMT 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Theo Thứ trưởng, các quy định đưa ra phải có tính răn đe các hành vi vi phạm; cũng cho thấy tinh thần quản lý chuyển sang hậu kiểm là chính. Sẽ có các mức hình phạt tương ứng với từng mức độ hành vi, dựa trên nguyên tắc: vi phạm càng lớn, mức xử phạt càng cao. Về mặt kỹ thuật, Dự thảo Nghị định cũng cần đưa ra các biện pháp, quy trình xử phạt rành mạch, dễ áp dụng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, Thanh tra Bộ kết hợp chặt chẽ với các đơn vị như Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu, Cục quản lý Tài nguyên nước, Viện Chiến lược chính sách TN&MT để xây dựng Nghị định. Dự kiến, Nghị định này sẽ được trình Chính phủ vào cuối năm 2021 và chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2022.

Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải có sự thống nhất với quan điểm mới, các quy định mới của Luật BVMT 2020.

Nguồn