Thành Phong ·
49 tuần trước
 7896

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép, cố tình vi phạm

Các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý nghiêm.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 3330/UBND-CNNXD chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ xuất hiện tình trạng khai thác vận chuyển đất trái phép. Tình trạng này diễn ra rầm rộ giữa ban ngày.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của việc thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025.

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoảng sản.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoảng sản, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về địa chất, khoảng sản; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bản tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện những sai phạm, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật và kiên quyết xử lý các đơn vị cố tình vi phạm; ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoảng sản trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố:

Nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh đối với các mỏ khoáng sản đã được cấp phép bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác các mỏ đất san lấp để đảm bảo cung ứng thì công các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Rà soát các Kết luận Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước về quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian qua để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cả quả đồi to thuộc địa bàn xã Bình Thuận đã bị khai thác vận chuyển đi nơi khác.

Giao Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, phí và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương, Công an tỉnh: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp; việc cấp phép dịch vụ nổ mìn, quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật.