Hoàng Anh/Báo TN&MT ·
3 năm trước
 1270

Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp sai phạm trong khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, khai thác sai thiết kế, làm mất mốc giới...

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại 30 mỏ đá trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, khai thác sai thiết kế, làm mất mốc giới...
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, qua kiểm tra trực tiếp hoạt động khai thác khoáng sản tại 30 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường của 27 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế như: Làm ảnh hưởng đến môi trường, đường giao thông, nhiều đơn vị chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, chưa lắp đặt trạm cân tại khu vực khai thác theo quy định. Một số cơ sở khai thác mất mốc giới mỏ, chưa làm đường lên xuống núi cho công nhân, tại gương khai thác còn đá om, đá treo chưa được cậy gỡ gây mất an toàn.

Mỏ đá vôi tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ du lịch Sinh Vượng

Cụ thể, có đến 25/30 mỏ khai thác chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Trong đó, 21/30 cơ sở đang tiến hành khai thác khoáng sản nhưng vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành trong hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ được cấp. Những việc này đã vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 6, Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong đó, có 2 đơn vị đang tiến hành khai thác nhưng mất mốc giới gồm: Mỏ đá vôi tại xã Đông Lương, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh và mỏ đá vôi tại TT. Sơn Lư, huyện Quan Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan.

Có 2 đơn vị chưa làm đường lên xuống núi cho công nhân, tại gương khai thác còn đá om, đá treo chưa được cậy gỡ, gây mất an toàn tại khu vực khai thác là: Mỏ đá vôi tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ du lịch Sinh Vượng và mỏ đá vôi tại TT. Sơn Lư, huyện Quan Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan.

Bên cạnh đó, hầu hết các điểm mỏ khai thác chưa được lắp đặt trạm cân tại khu vực khai thác, dẫn đến không quản lý được khối lượng khoáng sản khai thác, không quản lý được trọng tải xe trước khi ra khỏi mỏ, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/tai-nguyen/thanh-hoa-nhieu-doanh-nghiep-sai-pham-trong-khai-thac-khoang-san-a81914.html