KTMT ·
2 năm trước
 1900

Thanh tra Chính phủ đề nghị cung cấp thêm tài liệu về nhiều vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại ACV

Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cung cấp tài liệu về một số nội dung liên quan đến hoạt động của ACV trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cung cấp tài liệu về việc Bộ này ban hành và thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng cảng hàng không bao gồm: Cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn để Bộ ban hành chủ trương xã hội hóa; Việc lựa chọn nhà đầu tư; Tên, địa chỉ các nhà đầu tư, các dự án, công trình, hạng mục thực hiện xã hội hóa đầu tư nhà ga, nhà để xe tại một số cảng hàng không như: Dự án AHT tại Đà Nẵng; Dự án CRTC tại Cam Ranh; Nhà xe TCP tại Tân Sơn Nhất; Cung cấp hợp đồng pháp lý của doanh nghiệp, quá trình đầu tư…

Văn bản của Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị phía Bộ GTVT cung cấp tài liệu về việc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tuyển dụng lao động vào làm việc tại cơ quan (quy chế thi tuyển, xét tuyển, kết quả thực hiện… Danh sách các cá nhân được tuyển dụng gồm: Họ, tên, địa chỉ thường trú, số CCCD, số điện thoại, vị trí việc làm được tuyển dụng, hình thức tuyển dụng.

Cùng với đó, phía Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị phía Bộ GTVT báo cáo và cung cấp tài liệu về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh, nhượng quyền khai thác… Để sản xuất, khau thác, kinh doanh, dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không (tên các tổ chức, cá nhân, Hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý… liên quan, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp như: IPP, SASCO, TASECO, SAGS, AHT, CRTC, TCP, ACSV, HGS, Hà Linh, Tre Việt…).

Ngoài ra, phía Thanh tra Chính phủ cũng đề cập sẽ làm rõ việc ACV thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không (ACSV), Công ty cổ phần phục mặt đất Hà Nội (HGS): Quá trình thành lập, vốn điều lệ, các tổ chức, cá nhân tham gia cổ đông sáng lập, tỷ lệ vốn góp, quá trình góp vốn, việc chuyển nhượng cổ phần từ khi thành lập đến nay; Cổ tức được chia hàng năm…; Cùng với đón cơ quan thanh tra cũng đề nghị phía Bộ GTVT cung cấp tài liệu về việc ACV thoái 20% vốn tại Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS).

Cũng liên quan đến việc làm rõ các vấn đề tại ACV, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT báo cáo và cung cấp tài liệu việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS); Việc khai thác dịch vụ tại các cảng hàng không; Việc ACV cho Công ty Tapetco thue ẹhe thống nạp ngầm tại sân bay Tân Sơn Nhất và thoái 20% vốn tại công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) vào năm 2017; Việc công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) liên quanh với Novaland tại cơ sở đất 112B đường Hồng Ha, quận Tân Bình.

Cùng với các nội dung trên, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ GTVT báo cáo và cung cấp tài liệu việc bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV chức vụ Phó Tổng Giám đốc ACV khi có liên quan đến việc bị kỷ luật Đảng viên; Việc tham gia góp vốn, bố trí người thân, người nhà tham gia quản lý, điều hành… tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không như: AHT, CRTC, TCP, ACSV, HGS, SAGS, SASCO, TASECO, Hà Linh, Tre Việt…

Năm 2018, kết quả thanh tra phát hiện sai phạm 3.652 tỷ đồng tại ACV. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, những năm qua, ACV đã thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cảng hàng không, từng bước làm cho nhà ga, sân đỗ, đường cất hạ cánh… đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của vận tải hàng không. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản. cổ phần hóa, thoái vốn tại ACV và các đơn vị thành viên, công tác quản lý Nhà nước của một số cơ quan có liên quan còn những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm.

Qua thanh tra phát hiện, tổng số tiền và tài sản vi phạm tại ACV cần xử lý lên đến hơn 3.600 tỷ đồng và trên 7,2 ha đất. Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp đến nay, theo báo cáo, ACV mới thực hiện xử lý các vi phạm về tài chính với tổng số tiền hơn 1.158 tỷ đồng.

Nguồn: Kinh tế Môi trường