Ngọc Lan ·
13 tuần trước
 9786

Thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu với doanh nghiệp không xuất hoá đơn điện tử bán lẻ từng lần

Ngày 18/3, Bộ Công Thương có công văn hoả tốc gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hoá đơn điện tử và cung cấp dữ liệu điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Trong công văn, Bộ Công Thương nêu rõ, tại nghị quyết số 28 ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã nêu nhiệm vụ cụ thể giao các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thủ tướng cũng giao các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hoá đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu với doanh nghiệp không xuất hoá đơn điện tử bán lẻ từng lần.

Căn cứ vào Nghị định số 80 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, cùng với Công điện số 1123 ngày 18/11/2023 và Công điện số 1284 ngày 1/12/2023 của Thủ tướng; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại Nghị quyết số 28 ngày 05/3/2024, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hoá đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hoá đơn điện tử theo quy định.

Cùng ngày, trong công văn gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương đề nghị địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu; tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hoá đơn điện tử.

Trong công văn Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.