Minh Anh ·
28 tuần trước
 7152

Thừa Thiên - Huế tiến hành thanh tra các mỏ đất san lấp

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa công bố quyết định thanh tra về việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức công bố quyết định về thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh tại sở TN&MT, sở NN&PTNT, các đơn vị khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành thanh tra các mỏ san lấp.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2017 đến năm 2022 (bao gồm các đơn vị được cấp phép khai thác từ năm 2017 đến 2022 và các đơn vị được cấp phép trước năm 2017 nhưng vẫn còn khai thác trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022). Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ đó. Thời hạn thanh tra 5 ngày làm việc/đơn vị (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày thông báo thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Theo đó, những nội dung thanh tra gồm, thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cụ thể: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, chuyển mục đích sử dụng rừng trong quá trình cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Ông Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra và bảo đảm giữ bí mật thông tin, số liệu khi chưa có kết luận thanh tra; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.