Bích Ngọc ·
20 tuần trước
 9782

Tín dụng tăng 8,38%: Lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Bên cạnh lĩnh vực ưu tiên, bất động sản là lĩnh vực chiếm dư nợ lớn trong tổng dư nợ hệ thống ngân hàng.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), tính đến ngày 23/11/2023 dư nợ toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 8,38% so với cuối tháng 12/2022, con số này đạt 56% mức NHNN đã giao cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, từ nay đến hết năm dư địa còn lại của toàn hệ thống để các TCTD mở rộng tăng trưởng tín dụng là rất lớn, còn khoảng gần 6,2%, con số này tương đương với các TCTD còn khoảng 735.000 tỷ đồng để cấp tín dụng cho nền kinh tế.

Với thanh khoản hệ thống TCTD dư thừa và còn rất nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng, TCTD có điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn cho vay đối với nền kinh tế.

NHNN cho biết, thời gian qua tăng trưởng tín dụng chưa cao chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi còn chậm do đó cầu tín dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu.

Trong tổng dư nợ hệ thống từ đầu năm đến nay, theo NHNN, tín dụng lĩnh vực ưu tiên (đặc biệt là tín dụng nông nghiệp, nông thôn) và tín dụng bất động sản đang là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tín dụng hiện nay.

Theo đó, với lĩnh vực ưu tiên, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tín dụng với lĩnh vực nông thôn, đạt dư nợ cho vay trên 3,1 triệu tỷ đồng, chiếm 24,52% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, so với cuối năm 2022 tăng 6,33%.

Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 2,34 triệu tỷ đồng, chiếm 18,34%, so với cuối năm 2022 tăng 7,46%.

Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt khoảng 322.000 tỷ đồng, chiếm 2,53%, so với cuối năm 2022 tăng 11,61%.

Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt trên 350.000 tỷ đồng, chiếm 2,75%, so với cuối năm 2022 tăng 18,54%.

Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 45,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,36%, so với cuối năm 2022 tăng gần 18%.

Trong khi đó, đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro: Tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông là 92.300 tỷ đồng (tăng 0,16% so với cuối năm 2022), chiếm 0,72% tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế.

Tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán là trên 81.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,64% tổng dư nợ nền kinh tế (tăng gần 93% so với cuối năm 2022).

Tín dụng lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với cuối năm 2022 (chiếm 21,46% tổng dư nợ nền kinh tế).

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 1,53% so với cuối năm 2022 (chiếm 21,2% dư nợ nền kinh tế).

Mới đây, (ngày 29/11), NHNN đã điều tiết lại hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 7/2023, cơ quan quản lý đã phân bổ hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống TCTD với tổng mức phân bổ tăng trưởng là 14,5%, con số này sát với chỉ tiêu định hướng đề ra cho năm 2023 là 14-15%.

Tuy vậy, đến 23/11 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,38%, mức tăng trưởng tín dụng lại không đồng đều, một số TCTD tăng trưởng khá cao, một số TCTD tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Chính vì vậy, để kịp thời linh hoạt điều hành, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phục vụ nhu cầu vốn cho quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế, NHNN đã điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống từ TCTD không sử dụng hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sang các TCTD cần được tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt từ 80% chỉ tiêu tín dụng đã được NHNN thông báo trước đó thì ngân hàng được tự chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm.

Mức bổ sung này được ngân hàng tự xác định căn cứ điểm xếp hạng năm 2022, cùng với đó ưu tiên cộng thêm cho TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và cộng thêm cho ngân hàng giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian qua.

Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7131336500259378/?