Thanh Tùng ·
1 năm trước
 2525

Tôn vinh hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức tại TP.HCM từ nay đến hết ngày 31/7

Sở TN&MT TP.HCM sẽ tổ chức Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2021 từ nay đến hết ngày 31/7 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Lĩnh vực được xét tặng Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh năm lần thứ 4 gồm: Quản lý nhà nước, giáo dục, đào tạo truyền thông, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều kiện để được xét tặng Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh đối với tổ chức, cá nhân là không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành trong ít nhất 4 năm tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực được xét tặng.

Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2020

Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2020.

Đối với tổ chức, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng.

Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần và có giá trị trong thời gian 4 năm. Cơ quan chức năng TP.HCM sẽ thu hồi giải thưởng nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng không trung thực trong lập hồ sơ đề nghị xét tặng; vi phạm quy chế đã ban hành.

Trên cơ sở là đơn vị được UBND TP.HCM giao chủ trì tổ chức giải thưởng, Sở TN&MT đề nghị các đơn vị, sở ban ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện triển khai, phổ biến Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh đến các tổ chức, cơ quan đơn vị được biết; rà soát giới thiệu và đề cử những tổ chức, cá nhân, cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường... tham gia giải thưởng.

Trên cơ sở các hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh lần 4 năm 2021, Sở TN&MT sẽ tổng hợp những hồ sơ đủ điều kiện để gửi tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Môi trường TP.Hồ Chí Minh lần 4 năm 2021 từ nay đến hết ngày 31/7.

 

Thông tin từ Tạp chí Kinh tế Môi trường Việt Nam