Nguyễn Thu ·
2 năm trước
 1488

TP.HCM kiến nghị loại 3 khu công nghiệp treo ra khỏi quy hoạch

Các KCN Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng được Chính phủ phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai và không còn tính khả thi.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị đưa 3 dự án KCN Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng ra khỏi quy hoạch phát triển của Thành phố. 

Theo UBND TP.HCM, 3 dự án KCN trên được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 nhưng đến nay, đã hơn 10 năm vẫn chưa có chủ đầu tư, chưa có chủ trương thu hồi đất, chưa triển khai các thủ tục về lập quy hoạch và dự án không còn tính khả thi. 

Các dự án đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân tại khu vực dự án khi hạ tầng bị xuống cấp không được đầu tư, việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa hoặc việc cho tặng, sang nhượng đất không thể thực hiện, cùng hàng loạt bất cập khác về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh đối với người dân sống trong các dự án treo này.

tphcm kiến nghị loại 3 khu công nghiệp treo ra khỏi quy hoạch

Các KCN Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng được quy hoạch hàng chục năm nhưng không triển khai.

Đồng thời, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung KCN Phạm Văn Hai, diện tích 668 ha vào trong quy hoạch phát triển của Thành phố để thay thế.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tại TP.HCM. Theo đó, Chính phủ chấp thuận chuyển đổi khu đất 668 ha tại xã Phạm Văn Hai sang đất công nghiệp trên cơ sở xóa 3 KCN Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng.

UBND TP.HCM cho rằng, việc phê duyệt KCN Phạm Văn Hai thay thế cho 3 dự án KCN treo ở trên sẽ tạo quỹ đất công nghiệp sạch đón nhận làn sóng đầu tư, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có chuỗi cung ứng lớn trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

Nguồn