Chiến Chiến ·
4 tuần trước
 9834

TP.HCM: Xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải ở nơi công cộng và kênh rạch

Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý ô nhiễm rác thải ở nơi công cộng và kênh rạch trên địa bàn Thành phố.

Về việc tăng cường công tác xử lý nghiêm hành vi xả rác ra kênh rạch, nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã có Công văn số 2755/UBND-ĐT ngày 17/5/2024 chỉ đạo các sở ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí và người dân trên địa bàn Thành phố tiếp tục có nhiều phản ánh liên quan đến việc ô nhiễm rác thải ở nơi công cộng và trên kênh rạch gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và cản trở lưu thông dòng nước của các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố (tuyến kênh 19/5 và kênh Nước Đen, quận Bình Tân; kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thuộc địa bàn quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh; rạch Ông Bàu, quận Gò Vấp; rạch Cầu Làng và các tuyến đường Lương Văn Can, đường vận hành Suối Nhum, Lê Văn Chí, thành phố Thủ Đức; đường CN1, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú; khu vực cầu Trường Đai nối quận Gò Vấp và quận 12,…).

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các Sở ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/6/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch số 2650/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND Thành phố về triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 trong năm 2024, Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 8/4/2024 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”, Công văn số 1245/UBND-ĐT ngày 3/4/2023 của UBND Thành phố về chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn Thành phố và Công văn số 2755/UBND-ĐT ngày 17/5/2024 của UBND Thành phố về tăng cường công tác xử lý nghiêm hành vi xả rác ra kênh rạch, nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trên đường phố, kênh rạch và nơi công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (công viên, vỉa hè, lòng đường, vòng xoay, gầm cầu, khu vực mặt tiền hộ gia đình, hộ kinh doanh…), có biện pháp duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực đã xử lý ô nhiễm, không để phát sinh điểm ô nhiễm mới; lập danh mục các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải để theo dõi, quản lý và có báo cáo định kỳ hàng quý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu các chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện trách nhiệm quản lý rác thải phát sinh trước mặt tiền hộ gia đình, hộ kinh doanh phải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của khu vực; có các giải pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành quy định của địa phương.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cam kết của người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn về thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, cam kết không xả rác ra đường phố, kênh rạch và nơi công cộng.

Bên cạnh đó, cần tổ chức quản lý các khu vực đất trống có phát sinh rác thải không đúng nơi quy định, tồn lưu nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường hoặc mất mỹ quan đô thị theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND Thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức triển khai và xử lý các trường hợp không tham gia ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi xả rác ra đường phố, kênh rạch và khu vực công cộng; quán triệt quan điểm chấm dứt việc xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến việc lãng phí ngân sách nhà nước cho các công tác vớt, thu gom rác thải trên sông, kênh, rạch và quét rác, dọn dẹp vệ sinh đường phố. UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng phát sinh điểm ô nhiễm mới và tình trạng tái ô nhiễm tại các khu vực đường phố, kênh rạch đã xử lý.