Vương Liễu ·
2 năm trước
 2465

URENCO Hà Nội hợp tác với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam

Sự hợp tác giữa hai bên nhằm nhằm thực hiện chương trình “Quản lý, Phân loại rác thải tái chế nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Sáng 23/4, tại Thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) nhằm thực hiện chương trình “Quản lý, Phân loại rác thải tái chế nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, cơ quan ban ngành của Bộ Xây dựng, Thành phố Cần Thơ và đại diện Lãnh đạo của hai bên.

 

Đại diện URENCO Hà Nội và PRO Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jahanzeb Khan - Phó Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Vietnam cho biết: “Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện một dự án nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó tạo ra sự thay đổi hành vi trong việc sử dụng và quản lý chất thải nhựa”.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Công ty cam kết, URENCO Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với PRO Việt Nam, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong quá trình thực hiện chương trình “Quản lý, Phân loại rác thải tái chế nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Theo thỏa thuận hợp tác, PRO Việt Nam sẽ hỗ trợ URENCO để cùng nhau thực hiện các hoạt động nhằm gia tăng tỷ lệ thu gom và tái chế nhựa, bao bì và các loại rác thải có thể tái chế khác. Đồng thời xác định, phát triển và thực hiện các sáng kiến về các mối quan tâm và lợi ích trong quản lý chất thải nhựa tại địa phương, đặc biệt là trong các dự án kinh tế tuần hoàn.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy mô hình phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tái chế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, chú trọng xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông bao gồm: Thiết kế, tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời hướng dẫn phương pháp phân loại rác tại nguồn từ đó thay đổi thói quen, hành vi cho cộng đồng trong việc phân loại, thu gom rác thải tái chế.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất cùng xây dựng mạng lưới kết nối giữa các đơn vị thu gom vận chuyển - đơn vị tái chế trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý nhằm tạo ra các cơ chế khuyến khích và điều kiện thị trường thuận lợi đối với chất thải tái chế.

 

Nguồn